previous pauseresume next

چهارمین جلسه‌ ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

فارسی

چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ با حضور اعضاء شورای پژوهشی برگزار گردید.