previous pauseresume next

فراخوان طرح های پژوهشی ۳

فارسی

مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمهای-صورتی و شکاف کام در نظر دارد به منظور ارتقاء جایگاه علمی این مرکز و دانشکده توانبخشی، از تعدادی طرح های بدیع و منتخب شما حمایت به عمل آورد. علاقمندان می تواندد تا تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۹۵ پروپوزال های خود را به آدرس پست الکترونیک این مرکز ارسال نمایند.

 

 

 

توجه ۱: برای اطلاع از روند تصویب طرح و یا مقررات ارسال طرح های پژوهشی به منوهای مربوطه در سایت مراجعه نمایید.

 

توجه ۲: اولویت پذیرش با طرح هایی است که در راستای اهداف مرکز وحداقل هزینه تنظیم شده باشد.

 

پست الکترونیکcleftresearchcenter@gmail.com

 

آخرین مهلت ارسال پروپوزال ها: ۱۰ تیرماه سال ۹۵

 

اعلام نتایج داوری ها: ۳۰ تیرماه

 

فرم های پیشنهادی طرح های پژوهشی

 

حداکثر بودجه برای هر پروپوزال ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده علوم توانبخشی –مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمهصورت و شکاف کام

 

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۴ – ۳۲۴۴ ۳۴۹ ۰۹۱۰