previous pauseresume next

سمینار تخصصی « تشخیص بی کفایتی دریچه کامی- حلقی (VPI) وآموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام » برگزار شد.

فارسی

سمینار تخصصی سه روزه « تشخیص بی کفایتی دریچه کامی- حلقی  (VPI) وآموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام » با حضور پروفسور سامرلد از انگلستان و پروفسور مظاهری از آمریکا برگزار شد. میزبان این سمینار مرکز تحقیقات های جمجمه ,صورت و شکاف و با همکاری تیم شکاف لب وکام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. این سمینار از ۲۴ مهرماه آغاز و تا ۲۶ مهرماه ۹۷ ادامه داشت. در این سمینار متخصصان تیم شکاف کام بر اساس نتایج ارزیابی های ادراکی و دستگاهی  پیرامون  بهترین راهکار های درمانی  در جهت بهبود گفتار این بیماران و ارائه راهکار در جهت برطرف ساختن سایر مشکلات آنان به بحث وبررسی پرداختند. لازم به ذکر است جراحی های اولیه و ثانویه لب وکام نیز ۲۴ لغایت ۲۶ مهرماه در بیمارستان الزهرا"س" با حضور جراحان از رشته های مختلف انجام شد.

همزمان با این سمینار تخصصی،  دوره آموزشی یک روزه « تشخیص و ارزیابی  گفتار در بیماران مبتلا به شکاف لب وکام » به صورت case محور همره با امتیاز بازآموزی برای آسیب شناسان گفتار وزبان از استان های مختلف کشور در کلینیک شکاف لب وکام دانشکده علوم توانبخشی بر گزار شد.