previous pauseresume next

روند تصویب طرح

 فرآیند بررسی و تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی دانشگاه  

 

 

* فرآیند تصویب طرح در مرکز تحقیقات ناهنجاری جمجمه‌ای-صورتی

روند بررسی و پذیرش طرح های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌ای-صورتی و شکاف کام به شرح زیر می باشد:

 

۱. ارسال پروپوزال از طریق سیستم پژوهشیار به مرکز تحقیقات "ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی" توسط مجری طرح

 

 

۲. بررسی پروپوزال از نظر ساختار توسط کارشناس پژوهشی مرکز و تأیید اولیه

 

 

۳. ارسال پروپوزال برای ۳ داور با گرایش تخصصی مرتبط (کسب نمره بالای ۶۰ از میانگین امتیازهای داوران برای مرحله بعد ضروری است).

توجه: در این مرحله، سوالات و اصلاحات مورد نیاز از نظر داوران به محقق ارائه می شود و محقق می بایست ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود و اصلاحات اِعمال شده را برای مرکز تحقیقات ارسال نماید.

 

 

۴. ارجاع پروپوزال اصلاح شده و نتایج داوری به داور مسئول 

 

 

۵. در صورت تأیید پروپوزال توسط داور مسئول، طرح در جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بررسی می شود و نتیجه آن به محقق اعلام می گردد. (نظر مساعد نصف+۱ اعضاء شورا برای تصویب طرح ضروری است).

 

 

۶. ارسال طرح تصویب شده به معاونت تحقیقات و فناوری جهت دریافت کد پژوهشی و کد اخلاقی و طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

۷. عقد قرارداد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با محقق

 

 

۸. اجرای طرح تحقیقاتی توسط محقق

 

 

۹. ارسال یک نسخه از مقاله چاپ شده یا نامه پذیرش حاصل از طرح به مرکز-  تکمیل فرم ترجمان دانش توسط مجری و تحویل آن به مرکز.

 

 

۱۰. ارجاع مقاله حاصل از طرح و فرم ترجمان دانش طرح  به جلسه شورای پژوهشی