previous pauseresume next

روند تصویب طرح

فرآیند تصویب طرح در مرکز تحقیقات ناهنجاری جمجمه‌ای-صورتی و شکاف کام

 

 

روند بررسی و پذیرش طرح های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌ای-صورتی و شکاف کام به شرح زیر می باشد:

 

۱. بررسی پروپوزال از نظر ساختار توسط کارشناس پژوهشی مرکز و تایید اولیه

 

 

۲. ارسال پروپوزال برای حداقل ۳ داور با گرایش تخصصی مرتبط (کسب نمره بالای ۶۰ از میانگین امتیازهای داوران برای مرحله بعد ضروری است)

 

توجه: در این مرحله، سوالات و اصلاحات مورد نیاز از نظر داوران به محقق ارائه می شود و محقق می بایست ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ خود و اصلاحات اِعمال شده را به دفتر مرکز تحقیقات ارسال نماید.

 

 

۳. ارجاع پروپوزال و نتایج داوری به شورای پژوهشی  (نظر مساعد نصف+۱ اعضا شورا برای تصویب طرح ضروری است)

 

توجه: در این مرحله نیز، سوالات و اصلاحات مورد نیاز از نظر شورای پژوهشی به محقق ارائه می شود و محقق می بایست ظرف مدت ۲ روز پاسخ خود و اصلاحات اِعمال شده را به دفتر مرکز تحقیقات ارسال نماید

 

 

۴. تصویب طرح در مرکز تحقیقات و اعلام آن به محقق

 

 

۵. ارسال طرح تصویب شده به معاونت تحقیقات و فناوری جهت دریافت کد و طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

۶. عقد قرارداد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با محقق

 

 

۷. اجرای طرح تحقیقاتی توسط محقق

 

 

۸.  ارسال ۲ نسخه گزارش نهایی صحافی شده طرح طبق فرمت مرکز به آدرس پستی و الکترونیکی مرکز

 

 

۹. ارائه يك نسخه از مقاله و يا مقالات به همراهCD مربوطه