previous pauseresume next

تعیین نحوه ارائه مقاله ی کنگره بین المللی شکاف لب و کام

فارسی

 نحوه ارائه مقاله در کنگره به ۲ صورت سخنرانی و پوستر می باشد. در صورتی که پژوهشگر  در نظر دارد مقاله ای را صرفاً به صورت خاصی ارائه دهد در بالای صفحه ی فایل چکیده فارسی که به صورت پیوست، ضمیمه و ارسال می گردد، نحوه ی ارائه مدنظر خود را قید نماید.

 

سایت کنگره بین المللی شکاف لب و کام