previous pauseresume next

تجهیزات

 

تجهیزات مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای - صورتی و شکاف کام

 

Nasoendoscope

 

 

یک ابزار مکانیکی جهت ارزیابی ارگان های داخلی است. از طریق وارد کردن لوله ی فایبراپتیک این ارزیابی صورت میگیرد. با این روش، معاینه کننده قادر خواهد بود که ارتباطات فیزیولوژیک و آناتومیک تولید، آواسازی، تشدید و بلع را برای تعیین علت ناهنجاری ها مشخص کند.

 

Nasometer

 

 

نیزومتر یک سیستم اندازه گیری پسنورد دیداری اطلاعات تشدید است که نسبت انرژی اکوستیکی در حفره دهان و بینی را اندازه گیری می نماید و به عبارتی میزان خیشومی شدگی را قبل و بعد از جراحی اندازه گیری و ثبت میکند.این دستگاه هم در ارزیابی و هم در درمان (به علت ارائه پسنورد بینایی) مورد استفاده قرار میگیرد.

 

CPAP

 

 

دستگاهی است شامل یک ژنراتور که جریان هوا را به کمک یک لوله انعطاف پذیر، دریچه های تنظیم خودکار و یک ماسک بینی به بیمار ارسال می کند. این دستگاه با تولید یک مقاومت در مقابل عملکرد عضلات مسئول بستن دریچه VP باعث افزایش قدرت عضله شده و انسداد دریچه VP کامل تر اتفاق می افتد.

 

Sound Recorder

 

 

این وسیله جهت ضبط صدای مراجعان قبل و بعد از درمان مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Camera

 

 

 

 

Laptop