previous pauseresume next

برگزاری کنگره بین المللی شکاف لب و کام

فارسی

اولین کنگره بین المللی شکاف لب و کام با حضور متخصصانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا همراه با اساتید دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شیراز، شهید بهشتی، تهران، ایران و خوراسگان برگزار شد. این کنگره به همت مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی و شکاف کام با همکاری تیم شکاف لب و کام اصفهان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی (تریتا) از ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید 

در حاشیه این کنگره ۳ کارگاه آموزشی تخصصی با عناوین کارگاه آموزشی VPI و تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام از ۱۱ لغایت ۱۳ مهرماه، کارگاه علل و علائم دریچه کامی حلقی ۱۳ مهرماه و کارگاه تشخیص و درمان ویژگی های گفتاری در شکاف کام بر اساس فرم ارزیابی CAPS از ۱۷ لغایت ۱۹ مهرماه در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این کنگره و کارگاه‌ها، توصیه به رویکرد تیمی و همچنین افزایش کیفیت خدمت رسانی به بیماران می‌باشد.در حال حاضر بیش از ۱۰ سال از فعالیت تیم شکاف لب و کام در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گذرد.لازم به ذکر است در همین راستا نیز مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی جمجمه، صورت و شکاف کام دانشکده علوم توانبخشی، در زمینه‌های تشخیصی- پیشگیری و درمان این بیماران با همکاری اساتید دانشگاه در ۱۵ تخصص مختلف مشغول فعالیت است.