previous pauseresume next

اهداف استراتزیک

مأموریت (Mission Statement)

ماموریت ما بعنوان یک مرکز تحقیقاتی ناهنجاری های کرانیوفاشیال پیشرو اینست که با رهبری، هدایت و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده سبب ارتقاء سلامت مبتلایان و افزایش کیفیت درمان آن ها گسترش مرزهای دانش شویم. تحقیقات مبتنی بر یافته ها و فعالیتهای آموزشی را برای ارتقاء سلامت و نیازهای جامعه به عنوان بستر ماموریت اصلی خود قرار داده ایم. روح حاکم بر فعالیتهای مرکز همدلی، اعتلای دانش، تربیت پژوهشگر کارآمد، شایسته سالاری، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تحقیقی، حفظ کرامت مراجعین به ویژه نیازمندان جامعه می باشد.

 • تولید و پیشرفت دانش مرتبط با ناهنجاری های جمجمه صورت و شکاف از طریق پژوهشهای پایه و بالینی مبتکرانه
 • تسهیل در توسعه و استانداردسازی برنامه های پژوهشی از نکات حائز اهمیت ماموریت مرکز ما می باشد.

 

چشم انداز

این مرکز در نظر دارد در پنج سال آینده همگام با سند چشم انداز توسعه کشور یکی از فعال ترین و معتبرترین مراکز تحقیقاتی ناهنجاری های جمجمه- صورت و شکاف در کشور باشد، به گونه ای که آمار و گزارشهای این مرکز از استان اصفهان مورد استناد مجامع بین المللی و دانشگاهی قرار گیرد. اعضای این مرکز، خواستار توسعه همه جانبه تحقیقات مرتبط با ناهنجاری های کرانیوفاشیال در سطح جامعه هستند. بنابراین و به پشتوانه امکانات موجود، تلاش می کنند کیفیت و کمیت تحقیقات مربوطه به نحوی توسعه یابد که در نهایت منجر به ارتقاء اقدامات درمانی جهت افراد مبتلا گردد.

 

 

            اهداف کلی (Objectives Total )

 • ایجاد یک محیط علمی تحقیقاتی در سطح استانی و کشوری در حیطه های مختلف مربوط به ناهنجاری های جمجمه- صورت و شکاف اعم از تحقیقات بالینی، پایه و اپیدمیولوژیک
 • ایجاد یک مرکز تحقیقاتی پیشرو در علوم بالینی و پایه به منظور جلب اعتبارات سازمان های مربوطه در راستای تحقیقات راهبردی و کارآزمایی های بالینی
 • فراهم اوردن عرصه تحقیقاتی مناسب جهت به کارگیری استعدادهای بالقوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پزشکی و سایر رشته های مرتبط در جهت حل مشکلات مبتلایان به این ناهنجاری ها
 • انجام و هدایت تحقیقات کاربردی و کلیدی در زمینه ناهنجاری های صورت و جمجمه به منظور تعیین علل و عوامل دخیل در ایجاد ناهنجاری ها و ارائه راه کار های درمانی و مداخله ای
 • طراحی روش های غربالگری موثر و کارامد به منظور کشف بیماری های غیر واگیردار مرتبط با این ناهنجاری ها
 • هدایت و توسعه تحقیقات با جلب مشارکت موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی و بین بخشی
 • ارتقا کمی و کیفی عملکرد محققین در انجام پژوهش و انتشار نتایج پژوهش
 • تشکیل همایش و سمینار های بازآموزی برای پزشکان و سایر رشته های مرتبط
 • مطرح کردن ناهنجاری های صورت و جمجه به عنوان یکی از اولویت های درمانی در جهت برانگیختن عزم ملی برای حل معضلات و عواقب ناشی از آن در سنین بزرگسالی
 • تلاش در جهت ارتقای سطح خدمات درمانی
 • گسترش همکاری های بین بخشی به منظور تهیه نقشه جامع علمی برای تحقیقات مربوط به سلامت در سطح استان و کشور
 • تعیین الویت های تحقیقاتی
 •  به کارگیری نیروی انسانی مناسب و جذب پژوهشگران
 •  افزایش کمی و کیفی طرحهای تحقیقاتی و جهت دهی تحقیقات در راستای اولویت ها
 •  اشاعه دانش و توانمند سازی پژوهشی
 •  همکاری و ایجاد ارتباط با سایر مراکز مشابه در داخل و خارج کشور
 •  توسعه کمی و کیفی نظام هماهنگ آماری و ایجاد تمرکز در مدیریت آمار با استفاده از سیستم های نرم افزاری
 •  پایش و ارزشیابی فعالیت های مرکز هر شش ماه تا یک سال

 

اهداف جزئی (Objectives Define)

۱) برنامه اجرایی ۵ ساله این مرکز تحقیقاتی جهت نیل به اهداف فوق به شرح زیر می باشد

 1. ایجاد بستری مناسب توام با تشویق و به کارگیری استعدادهای بالقوه دانشجویان پزشکی و ارائه پایان نامه های تحقیقاتی
 2. طراحی روش های غربالگری موثر و کارآمد به منظور کشف بیماری های غیر واگیر مرتبط با انجام طرح های غربالگری
 3. توسعه تحقیقات با جلب مشارکت موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی و بین بخشی ( استفاده از گرنت های کارگروه های مشترک ایران - آلمان ، ایران سوئیس ، ایران اتریش و نیماد)
 4. تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه جامع ژنتیک ناهنجاری های مادرزادی جمجمه - صورت و شکاف
 5. توسعه ارتباط و همکاری با MENA Cleft and Craniofacial Care
 6. تکمیل جمع آوری اطلاعات بیماران بر اساس فوتوگرافی و رادیولوژی های سه بعدی
 7. تشکیل کارگروه های مشترک تیم های تحقیقاتی شکاف کام و لب، همی فیشال میکروزومیا، کرانیوسینوستوز و ضایعات مادرزادی عروقی صورت

۲) بستر سازی لازم در جهت انجام طرح های مشترک درون بخشی ظرف ۲ سال آینده

 1. توانمند سازی اعضا هیئت علمی و کارشناسان مرکز و دانشجویان علاقمند در جهت انجام تحقیقات کاربردی ظرف ۲ سال آینده
 2. بستر سازی در جهت جذب گرانت از سازمان های بین المللی و موسسات حمایت کننده تحقیقات ظرف ۲ سال آینده
 3. ارائه ۱۰ طرح تحقیقاتی در طول هر سال در طی برنامه ۲۰ ساله
 4. ارائه ۱۰ مقاله تحقیقاتی در در طول هر سال در طی برنامه ۲ ساله
 5. شرکت در سمینار ها، همایش ها و کنگره های داخلی و خارجی
 6. برنامه ریزی اجرایی دوره های کوتاه مدت آموزشی به صورت کارگاه در زمینه های مختلف
 7. انتشار کتب از سوی محققین مرکز طی ۴ سال آینده و هر سال ۱ کتاب
 8. اجرای طرح ثبت ملی ثبت اطلاعات بیماران با شکاف لب و کام طی ۲ سال آینده
 9. ایجاد پرونده الکترونیکی مراجعه کنندگان و ارتباط مستقیم با پزشکان و اعضای تیم های درمانی
 10. تشکیل جلسات پژوهشی - تشخیصی تیم های همی فیشال میکروزومیا، کرانیوسینوستوز و ضایعات مادرزادی عروقی صورت
 11. ثبت و اجرای طرح های تحقیقاتی منسجم در حیطه های همی فیشال میکروزومیا، کرانیوسینوستوز و ضایعات مادرزادی عروقی صورت